Forfatterarkiv: bestyrelsen

Service på yderdøre igangsat

Vi har i dag igangsat servicering af alle yderdøre samt døre mellem P-kælder og opgange i Lanternen. Arbejdet, der omfatter både justering, smøring, rensning og evt. udskiftning af komponenter, udføres af HS Hansen. – Alle døre vil herefter forhåbentlig igen være velfungerende.

Allerede nu kan det konstateres, at dørpumperne i opgangene er indstillet meget forskelligt. Flere er MEGET stramme og dermed vanskelige at åbne, mens en enkelt er ganske let. Begge yderpunkter er uhensigtsmæssige, idet den meget stramme indstilling sikrer, at døren lukker, også i direkte stærk blæst, men til gengæld kan være vanskelig at åbne, støjer i opgangen og ”slår” døren skæv over tid. Den lettere indstilling sikrer den vedblivende funktionalitet over tid, men direkte vind kan gøre, at døren ikke lukker helt.

Derfor er det aftalt med HS Hansen, at pumperne indstilles, så vi i hverdagen har brugervenlige døre, som lukker helt. Dog kan der (få dage årligt med stærk blæst direkte mod døren) opstå situationer, hvor vi hver især må give døren ”det sidste skub”, så den lukker helt. Dette kompromis for indstilling er ikke specielt for os, men velkendt hos mange ejendomme.

UNDLAD venligst selv at forsøge med justering af dørpumperne i fremtiden. Det overlader vi i stedet til fagfolkene hos HS Hansen eller anden relevant serviceudbyder.

Mvh / Bestyrelsen

Glædelig Jul & Godt Nytår

Brugte juletræer kan efter Jul lægges på græsset ved brandvejen ved Jens Otto Krags Gade nr. 5 og 7. – Evt. potter skal tages af, tømmes og lægges i relevant affaldscontainer i skurret, så kun selve træet efterlades ved brandvejen. Afhentning sker første gang den 29. december og igen i begyndelsen af januar, når affaldsindsamling startes op efter Nytår.

Døre til opgang fra fortov samt kælderdøre vil blive serviceret, opstrammet og justeret i januar måned, og alle døre forventes herefter igen at blive velfungerende. Mere information herom, når vi kommer tættere på udførelsen. – Når I går ud eller ind ad dørene indtil da, må I meget gerne sikre, at døren er ordentlig lukket. – Især opgang E har p.t. svært ved at lukke ”uden hjælp”.

Vi i bestyrelsen ønsker alle beboere i Lanternen en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår … forhåbentlig i en mindre Corona-belastet udgave.

Bestyrelsen, EF Lanternen

Varsling om renoveringsarbejde af kaj 558

Varsling af Naboer – arbejde med nedbringning af spuns
Renovering af kaj 558, Islands Brygge

Der vil i perioden fra uge 42 til uge 10 blive udført anlægsaktiviteter i området omkring
Islands Brygge, kaj 558. Herunder kan det oplyses, at der vil blive udført nedramning af
spunsprofiler i perioden fra uge 49 til uge 2.
Da typerne af arbejde, værende grave- og rammearbejde, kan virke støjende og til tider
kan frembringe lavfrekvente vibrationer i området, er vi henhold til § 12 i byggeloven
forpligtet til at orientere Dem om nævnte forhold.
Rammeudstyret er opbygget således, at det er noget af det mest miljørigtige der findes i
dag, derfor behøver vi ikke at føle os utrygge.

Udskydelse af generalforsamling

Her er kopi af, hvad der netop er skrevet på vores facebook gruppe:

Som i det meste af resten af samfundet, er også Lanternen ramt af Covid-19. Generalforsamlingen som var varslet til afholdelse den 12. maj er udskudt til engang efter sommerferien. Når regeringen giver grønt lys for større forsamlinger (vores generalforsamlinger plejer jo at være tilløbsstykker😊) vender vi og Newsec tilbage med en indkaldelse.

Og lige lidt praktisk omkring branden: Hvis jeres eget forsikringsselskab har brug for vores policenummer hos Købstederne er det: 53 74 11 79. Og jeg havde fået skrevet forkert i kontaktpersonens mail. Den korrekte er: car@kfforsikring.dk. Det er rettet i opslaget

Ildebrand – forsikring

Her er kopi af hvad der netop er lagt på vores facebokgruppe:

Ildebranden og skaderne er nu meldt til forsikringen. Det er ejendommens forsikring som står for sodskader på mure, vægge, døre og lofter. 

Hvis der er beboere der mener de har skader af den karakter, skal de kontakte Carsten Rajczyk fra Købstedernes Forsikring (car@kkforsikring eller 20 19 78 39).

Hvis man har møbler, tøj og andet indbo man mener skal renses pga lugtgener, så er det den enkelte beboers indboforsikring der skal dække. Her må man så kontakte sit eget forsikringsselskab.

Lidt populært: Hvis man vender et hus på hovedet og ryster det, så skal ens egen forsikring dække det der falder ud og det der blive dækkes af ejendommens forsikring.

Vi krydser fingre for, at lejligheden hurtigt bliver beboelig igen, og vi får bragt vores dejlige ejendom tilbage til normal.