Vi har i dag igangsat servicering af alle yderdøre samt døre mellem P-kælder og opgange i Lanternen. Arbejdet, der omfatter både justering, smøring, rensning og evt. udskiftning af komponenter, udføres af HS Hansen. – Alle døre vil herefter forhåbentlig igen være velfungerende.

Allerede nu kan det konstateres, at dørpumperne i opgangene er indstillet meget forskelligt. Flere er MEGET stramme og dermed vanskelige at åbne, mens en enkelt er ganske let. Begge yderpunkter er uhensigtsmæssige, idet den meget stramme indstilling sikrer, at døren lukker, også i direkte stærk blæst, men til gengæld kan være vanskelig at åbne, støjer i opgangen og ”slår” døren skæv over tid. Den lettere indstilling sikrer den vedblivende funktionalitet over tid, men direkte vind kan gøre, at døren ikke lukker helt.

Derfor er det aftalt med HS Hansen, at pumperne indstilles, så vi i hverdagen har brugervenlige døre, som lukker helt. Dog kan der (få dage årligt med stærk blæst direkte mod døren) opstå situationer, hvor vi hver især må give døren ”det sidste skub”, så den lukker helt. Dette kompromis for indstilling er ikke specielt for os, men velkendt hos mange ejendomme.

UNDLAD venligst selv at forsøge med justering af dørpumperne i fremtiden. Det overlader vi i stedet til fagfolkene hos HS Hansen eller anden relevant serviceudbyder.

Mvh / Bestyrelsen