Brugte juletræer kan efter Jul lægges på græsset ved brandvejen ved Jens Otto Krags Gade nr. 5 og 7. – Evt. potter skal tages af, tømmes og lægges i relevant affaldscontainer i skurret, så kun selve træet efterlades ved brandvejen. Afhentning sker første gang den 29. december og igen i begyndelsen af januar, når affaldsindsamling startes op efter Nytår.

Døre til opgang fra fortov samt kælderdøre vil blive serviceret, opstrammet og justeret i januar måned, og alle døre forventes herefter igen at blive velfungerende. Mere information herom, når vi kommer tættere på udførelsen. – Når I går ud eller ind ad dørene indtil da, må I meget gerne sikre, at døren er ordentlig lukket. – Især opgang E har p.t. svært ved at lukke ”uden hjælp”.

Vi i bestyrelsen ønsker alle beboere i Lanternen en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår … forhåbentlig i en mindre Corona-belastet udgave.

Bestyrelsen, EF Lanternen