Varsling af Naboer – arbejde med nedbringning af spuns
Renovering af kaj 558, Islands Brygge

Der vil i perioden fra uge 42 til uge 10 blive udført anlægsaktiviteter i området omkring
Islands Brygge, kaj 558. Herunder kan det oplyses, at der vil blive udført nedramning af
spunsprofiler i perioden fra uge 49 til uge 2.
Da typerne af arbejde, værende grave- og rammearbejde, kan virke støjende og til tider
kan frembringe lavfrekvente vibrationer i området, er vi henhold til § 12 i byggeloven
forpligtet til at orientere Dem om nævnte forhold.
Rammeudstyret er opbygget således, at det er noget af det mest miljørigtige der findes i
dag, derfor behøver vi ikke at føle os utrygge.