Kære beboere i Lanternen

Igennem flere år, har der været spredte problemer med vand fra overboen på altanerne.

Vi har allerede haft dejligt (tørt) vejr, og det har naturligvis øget behovet for vanding af de blomster og planter, vi har på altanerne. Men hvis vi vander mere end plantekrukkerne kan håndtere, så ender det overskydende vand hos underboen, da der mange steder ikke er afløb under altanerne.

Det kan vi undgå, hvis vi sætter en underskål under krukken (eller vander lidt oftere og mere moderat).

Ligeledes har der været problemer, når vi vasker altaner eller glasværn. Det vand vi bruger i disse tilfælde, ender ligeledes på underboens altan.

I Lanternen vil vi gerne slå et slag for det gode naboskab, så derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til, at vi alle tager hensyn til underboen, og gør hvad vi kan for at minimere generne – og gerne varsle, hvis der er større mængder på vej (fx rengøring).

Bestyrelsen ønsker alle en dejlig (tør) sommer.