Her er kopi af, hvad der netop er skrevet på vores facebook gruppe:

Som i det meste af resten af samfundet, er også Lanternen ramt af Covid-19. Generalforsamlingen som var varslet til afholdelse den 12. maj er udskudt til engang efter sommerferien. Når regeringen giver grønt lys for større forsamlinger (vores generalforsamlinger plejer jo at være tilløbsstykker😊) vender vi og Newsec tilbage med en indkaldelse.

Og lige lidt praktisk omkring branden: Hvis jeres eget forsikringsselskab har brug for vores policenummer hos Købstederne er det: 53 74 11 79. Og jeg havde fået skrevet forkert i kontaktpersonens mail. Den korrekte er: car@kfforsikring.dk. Det er rettet i opslaget