I Gårdlauget blev det besluttet på seneste generalforsamling at spare revisorhonorar på 15.000,- om året. Dette på grund af, at det drejer sig om en bilagsmængde på ca. 10 stk – om året! Og der er ikke krav om statsautoriseret revisor i en forening af denne kaliber.

Det har så efterladt Gårdlauget uden revisor, og vi vil gerne opfordre en frivillig til at melde sig som revisor til Gårdlauget. Anslået årligt tidsforbrug på denne opgave: max. 1 time. Vi håber der er en beboer, der er villig til at yde en lille men vigtig indsats her.

Hvis du er klar til opgaven, så kontakt formanden for Gårdlauget:

 Poul Henning Poulsen, Jens Otto Krags Gade 7, 7. 01, 46 38 44 38  eller  40 10 09 77

Mange hilsner

Bestyrelsen E/F Lanternen