Der har været afholdt generalforsamling i P-lauget. Klik her for at se referatet. Klik her for at se beretningen og klik her for at se budget. Det ligger naturligvis også i mappen under P-laug.