Bestyrelsen har holdt møde. Du kan se referatet hvis du klikker her, eller finder det i arkivet.

Der er stillet forslag om etablering af trykluft (til cykelpumpning) i cykelkælderen. Bestyrelsen er principielt positivt indstillet; men økonomien er noget spændt i dette regnskabsår. Hvis der er beboere der har forstand på sådan en installation, så hører bestyrelsen gerne fra dem.

Bestyrelsen, E/F Lanternen