Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen d. 7. marts 2023