Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen d. 19. januar 2022