P-Lauget har holdt bestyrelsesmøde. Se referatet i mappen eller klik her