Oprydning i cykelkælderen

Nu skal vi have ryddet op i kælderen, og derfor vil der blive sat en seddel på alle cykler i kælderen. Hvis ikke sedlen er fjernet senest den 15. december vil cyklen blive regnet som ”herreløs” og vil blive kørt bort.

Vi har modtaget nedenstående vejledning fra Datea:

I forbindelse med oprydning af jeres cykelskure, kan i ikke blive juridisk ansvarlig overfor de beboere som måtte bo i udlandet.

Ejerne har pligt til at oplyse deres adresse til os. I skal varsle ejerne med 4 uger og derefter skal i opbevare cyklerne i 4 uger. Når det er gjort, afhenter politiet cyklerne og i har overholdt alle formalier.

Og dette er fra Københavns Politi:

Der findes ingen særlige regler for cykeloprydning. Almindeligvis varsler boligforeningen beboerne ved opslag el.lign. at der vil ske cykeloprydning.

Beboeren gives ofte 30 dage til at sætte mærke på deres cykler, eller boligforeningen mærker cyklerne med en bånd/tape rundt om et hjul, så man se om cyklen har været ude og køre.

Cykler der henstår på privat grund, kan ejendommen foranledige kørt bort til genbrugsplads. Ejendommen vil dog være ansvarlig over for genbrugspladsen og evt. ejere af cyklerne. I opfordres derfor til, i god tid, at annoncere oprydningen af cykler i gård, kælder m.v. I opfordres ligeledes til, at sikre art, stelnr. og navn på de cykler, som I foranlediger kørt til genbrugspladsen og gemme dette en tid, hvis evt. ejere henvender sig.

Mange hilsner Bestyrelsen

Sådan ser sedlerne ud:

Oprydning i cykelkælderen

Nu forsøger bestyrelsen at få saneret i cykler, anhængere, barne- og klapvogne.

Denne seddel sidder på alle ”cykler” i kælderen, og du skal FJERNE sedlen, hvis ikke din cykel skal fjernes.

Senest den 15. december 2013 skal sedlen være fjernet. Den 16. december bliver cykler o.l., hvor sedlen forsat sidder på, bortskaffet.

Samtidig vil bestyrelsen indtrængende henstille til beboerne om at benytte cykelstativer og afmærkede områder til at stille cykler o.l.

If you  want to keep your bike, you have to remove this note before the 16th of December.

Se mere på www.ef-lanternen.dk