Ved generalforsamlingen i E/F Lanternen blev der talt om det nye byggeri, som skal være foran STAY. De fleste af os har modtaget projektmateriale fra “Byens Udvikling” – og mange er ikke specielt begejstrede for byggeriets omfang.

Lars Jørgensen, 77 D 5.tv, har tilbudt sig som “tovholder” for dem, som vil forsøge at gøre indsigelser imod byggeriets størrelse. Det skal præciseres, at det bliver en rent privat henvendelse til Københavns Kommune, idet bestyrelsen ikke går ind i projektet på beboernes vegne.

Hvordan det hele skal gribes an, og hvad der kommer ud af det, står endnu hen i det uvisse, men alle, der vil være med til at forsøge at begrænse det nye byggeri, kan henvende sig til Lars Jørgensen på anetteoglars@gmail.com.