Efter mange forhandlinger med bestyrelserne for E/F Kompasset og E/F Sekstanten har vi fundet en fælles løsning for affaldshåndteringen. Specielt flaskecontaineren har været til stor gene for beboeerne.

Beboere i E/F Lanternen har nu fået adgang til “skraldeskuret” på pladsen mellem Kompasset og Sekstanten. Man skal bruge den samme nøgle som passer til opgangen i den øverste af de 2 cylindre på døren. Der er så mulighed for at komme af med mindre “storskrald” og pap, flasker o.a. affald som IKKE er alm. husholdningsaffald. Der vil fremover komme container 2 gange om måneden (placeret i Jens Otto Krags gade) til storskrald – og nu kan vi med god samvittighed bruge den.

Det er MEGET VIGTIGT, at man respekterer de opsatte anvisninger! Hvis anvisningerne ikke følges, vil det medføre ekstra omkostninger for E/F.

Beskrivelsen af affaldshåndteringen kan du se hvis du klikker her, og det er også lagt ind under Husorden.

Alle beboere vil få en seddel i postkassen og alle ejere vil modtage et brev med beskrivelsen. Beskrivelsen vil endvidere blive ophængt på opslagstavlerne i opgangene.

Mange hilsner

Bestyrelsen