Her er kopi af hvad der netop er lagt på vores facebokgruppe:

Ildebranden og skaderne er nu meldt til forsikringen. Det er ejendommens forsikring som står for sodskader på mure, vægge, døre og lofter. 

Hvis der er beboere der mener de har skader af den karakter, skal de kontakte Carsten Rajczyk fra Købstedernes Forsikring (car@kkforsikring eller 20 19 78 39).

Hvis man har møbler, tøj og andet indbo man mener skal renses pga lugtgener, så er det den enkelte beboers indboforsikring der skal dække. Her må man så kontakte sit eget forsikringsselskab.

Lidt populært: Hvis man vender et hus på hovedet og ryster det, så skal ens egen forsikring dække det der falder ud og det der blive dækkes af ejendommens forsikring.

Vi krydser fingre for, at lejligheden hurtigt bliver beboelig igen, og vi får bragt vores dejlige ejendom tilbage til normal.