Referatet fra generalforsamlingen i P-lauget ligger nu i mappen med P-laug, sammen med budgettet for 2014. Referatet fra E/F generalforsamlingen følger snarest. Klik her for at se referatet

Mange hilsner

Bestyrelsen