År 2009, den 22. september 2009, kl 19:00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Lanternen på adressen Kulturhuset Islands Brygge 18, 2300 København S.

Der var følgende dagsorden:

  1. Valg af diregent
  2. Valg af ny bestyrelse, da den nuværende bestyrelse ønsker at fratræde.
    • Hele bestyrelsen er på deres sidste vedtyrelsesmøde enige om, at pga. uenigheder i forhold til at køre en syn og skøn omkring JM Danmark om en fejlfri ejendom, ønsker at fratræde samlet.
    • Bestyrelsen ønsker en debat med ejerne, om ejerne ønsker benyttelse af advokat til en syn og skønsag med JM Danmark. Denne sag er dækket af ejendommes forsikring.
  3. Forhøjelse af fællesudgifter på kr. 80.000, da foreningen har haft udgifter til dækning af advokat jf. ovennævnte.
  4. Bemyndigelse til bestyrelsen til valg af administrator.

Hent hele referatet på siden med dokumenter eller via følgende link: Generalforsamling 22 september 2009.