Til interesserede beboere:

Ejerforeningen råder over et “trappe-depotrum” øverst i opgang 77B. Der er ikke indgang til lejligheder på 7. sal i opgang B; men der er et depotrum.

Der er beboere, som har ønsket at benytte rummet, og Ejerforeningen bruger ikke rummet til foreningsformål. Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi vil leje rummet ud.

Interesserede medlemmer af foreningen opfordres til at give et tilbud på, hvor meget man er indstillet på at betale for at leje rummet på foreningens e-mail: bestyrelsen@ef-lanternen.dk.linux205.curanetserver.dk senest den 10. maj.

Der skal påregnes omkostninger til en udskiftning af låsen, og der forventes lavet en gensidig uopsigelig lejekontrakt indtil lejeren udtræder som medlem af Ejerforeningen. Man vil IKKE kunne sælge sin lejlighed med råderet over rummet.

Altså tilbud til foreningens e-mail senest søndag den 10. maj 2015.

Bedste hilsner Bestyrelsen