I fremtiden vil vi dele container til storskrald sammen med de to ejerforeninger på Jens Otto Krags gade. Der bliver bestilt container til den første weekend samt til midten af måneden. Containerne vil blive placeret på Jens Otto Krags gade.