Der vil blive leveret en container til storskrald tirsdag den 16/8. Den vil blive hjemtaget to dage senere.
Hvis byggepladsen overfor er færdige med deres arbejde på vejen, vil containeren blive placeret ud for nummer 77D. Hvis ikke bliver den placeret foran A,B eller C.