Hvis du har behov for, at der bliver bestilt en container til storskrald så skriv til Signe på simamo@tiscali.dk