Så har bestyrelsen i P-lauget holdt høde. Referatet kan du se her eller i mappen.

 

Og så en opfordring om at være opmærksom på cykeloprydningen. I lørdags blev der sat malertape på alle cykler i og omkring Lanternen. Hvis der fortsat er (ubrudt) tape på ultimo februar, vil cyklen blive fjernet. Læs evt. mere på opslagstavlerne i opgangene.

Mange hilsner

Bestyrelsen