Bestyrelsen i P-lauget har afholdt bestyrelsesmøde. Du kan finde et referat i mappen eller klikke her