P-lauget har afholdt bestyrelsesmøde. Referatet kan du se hvis du klikker her eller finde det i mappen under P-laug.

Husk i øvrigt at få biler, motorcykler og andre løse genstande ud af kælderen den 18. juni, så der kan blive gjort ordentligt rent.