P-lauget har holdt bestyrelsesmøde. Se referatet her eller i mappen