Referat fra seneste bestyrelsesmøde i P-lauget kan du se her, eller i mappen under P-laug