Der har været møde i P-laugets bestyrelse. Se referatet her eller i mappen.