Så har bestyrelsen været samlet. Referat kan du læse her, eller finde i mappen som sædvanligt.

Og så vil vi gerne opfordre til bedre affalds disciplin i – og omkring – skraldeskuret. Senest har der været oplagt hårde hvidevarer, køkkenbordplade og affaldspap uden for skuret. Hvis man har affald i de mængder må man selv sørge for bortskaffelse til containerplads.

For god ordens skyld skal vi lige sige, at vi ikke har viden om hvorvidt det er beboere i Lanternen der har været på spil. Men det kan det vel ikke være ?

Bedste hilsner

Bestyrelsen