Så har der været afholdt bestyrelsesmøde i Ejerforeningen. Du kan læse referatet hvis du klikker her, og det ligger også i mappen med referater.

Et enkelt punkt vil vi gerne henlede opmærksomheden på: Der må ikke henstilles cykler o.a. udenfor de afmærkede arealer i cykelkælderen. Der er – periodevis – problemer med adgangsvejen til opgang 77E via kælderen.

Mange hilsner

Bestyrelsen