Til alle beboere.

Nu er der igen blevet stjålet en cykel fra det aflåste cykelrum i den nordlige ende af P-kælderen.

Det er bekymrende, så vi vil gerne – endnu engang –  bede alle beboere og brugere af P-kælderen om at være ekstra opmærksomme og tilsikre, at alle adgange til kælderen aflåses efter benyttelse.

Hvis der er beboere, der har set noget eller kendskab til noget, så tag endelig fat i bestyrelsen.

Vi holder bestyrelsesmøde på torsdag, hvor emnet er på dagsordenen.

Bedste hilsner

Bestyrelsen