Vi har modtaget nedenstående skriv fra et “oprettet” udvalg blandt ejerforeningerne beliggende på Islands Brygge. Vi holder Jer opdateret om fremskredet i forløbet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

STOP TUNG TRAFIK PÅ ISLANDS BRYGGE!!

Kære bestyrelser, interessenter og trafikbekymrede beboere på Islands Brygge!

Vi er en gruppe fra forskellige ejerforeninger, som har haft et pilotmøde med henblik på at drøfte minimering af den tiltagende tunge trafik på Islands Brygge.

Sagen kort:

Artillerivej er blevet lukket for tung transport på grund af skolevej. I vores korrespondance med kommunen har vi konstateret, at kommunen anser Islands Brygge (og dermed også Njalsgade og Weidekampsgade) som den bedst egnede vej til tung trafik! (se vedhæftede). Samtidig må kommunen desværre ikke henvise den tunge trafik til Ørestads Boulevard på grund af Ørestadsloven.

I øjeblikket bliver der lavet to nye bump, heller og flere øer på Islands Brygge. De eksisterende bump vil i denne forbindelse blive forhøjet. Desværre viser al erfaring, at disse tiltag ikke er nok til at begrænse den tunge trafik. De eksisterende bump/heller i den nordlige ende af Islands Brygge har ikke begrænset lastbilerne, og det er tydeligt, at lastbilerne heller ikke lader sig ikke genere af det igangværende vejarbejde (de kører bare op på cykelstien). Derudover kan vi allerede nu konstatere, at de tomme ladvogne vil larme endnu mere på de nye bump.

Lastbilchaufførerne arbejder på akkordløn og har dermed en økonomisk gevinst i hurtig kørsel. Samtidig ved vi fra vores korrespondance med blandt andet transportfirmaerne DSV og SCT, at de anser Islands Brygge som den korteste og mest miljørigtige vej ud og ind af byen.

Desværre vil den tunge trafik og pendlertrafik blive endnu værre i fremtiden! Snarest vil Artillerivej vil blive lukket i min. 1 år (blandt andet for at fartdæmpe til 30 km/t). Derfor kan vi forvente, at alt pendler og tung trafik automatisk ledes ned af Islands Brygge og videre af Njalsgade og Weidekampsgade. Udvidelsen af Hotel Scandinavia betyder 2000 flere biler i døgnet og det omdiskuterede kulturcenter med stormoske vil bestemt ikke gøre problemet mindre. Hertil kommer, at udviklingen af Bryggen Syd vil medføre yderligere 1500 boliger og erhverv med tilhørende trafik.  Alt i alt er faktorer såsom manglende sikkerhed for vores børn og cyklister, støjgener fra tidligt om morgen, øget vejudgift for ejerforeningerne, øget forurening og faldende lejlighedspriser hermed bragt i spil…

Møde om tung trafik – hvad kan vi gøre?

For at finde løsninger på problemet vil der blive afholdt et møde mandag den 13. september 2010 kl 19:30, hvor alle bestyrelser og andre interessenter opfordres til at finde een person (gerne formand) samt een ildsjæl, som kan deltage i ovenstående møde og på vegne af bestyrelsen underskrive en fælles indsigelse til kommunen. I denne indsigelse vil vi forsøge at få kommunen til at opsætte max 3,5 ton skiltning på Islands Brygge samt andre fartdæmpende tiltag. Derudover bør vi diskutere rimeligheden i at ejerforeningerne via grundejerforeningen skal betale for vedligehold af en vej, som kommunen benytter som omfartsvej. Andre trafikrelaterede forslag er selvfølgelig meget velkomne.

Mødested og agenda vil blive kommunikeret i en senere mail. Svar venligst tilbage på denne mail om jeres deltagelse og angiv kontaktdetaljer (navn, mail, telefon, ejerforening/interessent) på jeres trafikudvalgte.

Vi går ud fra, at bestyrelserne i de øvrige ejerforeninger på Islands Brygge, Njalsgade og Weidekampsgade også generelt anser den trafikale situation som et stort problem. I øjeblikket er her forholdsvist roligt pga. industriferien, men vi er sikre på, at fleste har bemærket, at mængden af tung trafik på Islands Brygge har medført væsentlige gener den seneste tid.

Medio august vil denne mail samt kommunens svar blive ophængt i alle opgange på Islands Brygge, Njalsgade og Weidekampsgade for at skaffe den optimale beboerstøtte. Såfremt de enkelte bestyrelser har bestemmelser for ophæng i opgangen, bedes I meddele os dette.

Vi håber på jeres opbakning til sagen til gavn for os alle og ser derfor frem til at høre fra jer.

Forsat god sommer og nyd industriferien….:-)

Med Venlig Hilsen,

Tung Trafik Udvalget