Kære alle

Som I har bemærket, arbejdes der på skridsikring af kældergulvet. Desværre kan det ikke lykkes at få færdiggjort sikringen indenfor den afsatte tidsplan. Nedenfor er kopi af den mail vi har modtaget fra formanden for P-lauget:

Kencoat er forsinkede på grund af nødvendig ekstra rengøring og på grund af leveringsproblemer med kvarts. Men de bedyrer her til aften (2. september), at de er færdige senest søndag aften med toplaget. Dog vil de mangle hjørnet i kælderen ved p-pladserne 1 og 26, hvor de har materialer stående, men det vil de lave tirsdag. 
Den normale hærdetid er ca. 2 1/2 døgn, men da vores kælder er kølig og byvejret i København kalkulerer med noget regn og lave temperaturer mellem 10 og 18 grader, skal vi efter min mening regne med længere hærdetid. 
Jeg vil sige, at vi først skal åbne kælderen for biler igen torsdag eftermiddag.
Bestyrelsen for ejerforeningen bakker op om forslaget om første at åbne for P-kælderen torsdag. Så skulle vi være sikre på, at arbejdet er færdigt og vi ikke skaber problemer for beboerene på længere sigt.
Bestyrelsen for såvel E/F som for P-laug beklager de ulemper udsættelsen af genåbning af P-kælderen medfører.
Anders Bischoff
Formand
E/F Lanternen