Dansk Miljørengøring, som står for rengøring af trapper og opgange har lovet at gøre en ekstra indsats de næste 2-3 gange. Rengøringsmedarbejderen Awras vil medbringe en maskine, som kan rengøre kanterne og er blevet bedt om at bruge en time mere pr. trappe. Jeg håber det vil hjælpe på helhedsindtrykket.

I den forbindelse vil jeg også gøre opmærksom på at opgangene skal holdes ryddelige og af hensyn til brandfare er det ikke tilladt at stille private ejendele i opgangene.

Bestyrelsen v/Annette