Bestyrelsen i P-lauget har afholdt bestyrelsesmøde. Se referat her