Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 8. marts. Klik her for at se referatet, som også kan findes i mappen med bestyrelsesmødereferater.

Husk generalforsamlingen den 4. april

Mange hilsner

Bestyrelsen