Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen d. 5. april 2022