Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen d. 25. april 2023