Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen d. 22. november 2022