Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen d. 18. august 2022