Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen d. 14. november 2023